Zakaži i dogovor važi!

Politika privatnosti

Veoma je važno zaštititi privatnost svih korisnika sajta Zakazite.rs podjednako-kako pružaoca usluga tako i korisnika istih. Lični podaci koje nam poveravate biće korišćeni isključivo u svrhu ostvarivanja cilja zbog kojeg ste se opredelili za korišćenje naših usluga. Zakazite.rs se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Našim korisnicima dajemo mogućnost izbora, uključujući mogućnost odluke da li žele, ili ne, da se nalaze na mailing listi, koja se koristi u svrhu marketinške kampanje i obaveštavanja o promenama koje se javljaju u okviru poslovanja sajta Zakazite.rs.

Zabranjeno je korišćenje ili bilo koja vrsta zloupotrebe imena i znaka servisa Zakazite.rs. Ime Zakazite.rs, kao i prateći logo, u vlasništvu su preduzeća NSD BookIT.

Svi podaci o korisnicima, strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, kojima su ti podaci nužni za obavjanje posla. Svi zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Tim sajta Zakatite.rs je kroz svoj informacioni sistem preduzeo sve mere bezbednosti u cilju zaštite podataka prilikom unosa podataka korisnika, procesa zakazivanja usluga, obaveštavanja korisnika o statusu zakazanih termina kao i komunikacije sa korisnicima u cilju marketinških aktivnosti.

Prilikom logovanja na sajt Zakazite.rs, neophodno je popuniti nekoliko polja osnovnim podacima i kreirati korisnički nalog. Na taj način imaćete prikaz svih Vaših aktivnosti na sajtu Zakazite.rs, tj. pregled prethodnih i mogućnost upravljanja budućim zakazivanjima. Veoma je važno da podaci koje unesete prilikom kreiranja korisničkog naloga budu tačni i precizni, kako bismo imali mogućnost da Vas na vreme obaveštavamo o uspešnosti Vaših aktivnosti na našem sajtu (uspešna/neuspešna registracija, uspešno/neuspešno zakazan termin dr.)

Zakazite.rs zadržava pravo da uskrati pružanje usluga onim korisnicima za koje utvrdi da na bilo koji način zloupotrebljavaju ovu platformu - lažno predstavljanje, popunjavanje registracionih polja netačnim podacima i slično.

Prihvatanjem uslova korišćenja, kao i politike privatnosti sajta Zakazite.rs, Vi prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu vrstu štete i eventualne gubitke nastale korišćenjem ili nemogućošću korišćenja usluga sajta Zakazite.rs. Takođe, prihvatate mogućnost pojave grešaka u sistemu, odnosno u funkcionisanju sajta Zakazite.rs, što može rezultirati nepredviđenom štetom ili gubitkom.

Zakazite.rs zadržava pravo korišćenja podatka koje ste uneli pri Vašoj registraciji na Zakazite.rs, odnosno slobodu da Vas elektronskim putem ili putem SMS poruka obaveštava o Vašim koracima pri registraciji, zakazanom terminu ili u formi podsetnika o približavanju termina izabrane usluge. Postoji mogućnost da se izmenom svog naloga odreknete ove vrste obaveštenja ukoliko smatrate da Vama to nije potrebno. Vaša e-mail adresa i broj telefona biće korišćeni isključivo u svrhu obaveštavanja o gore navedenim informacijama.

U svakom trenutku možete zahtevati brisanje Vašeg nalog za pristup sajtu Zakazite.rs kao i svih Vaših ličnih podatka koje je sajt Zakazite.rs prikupio. Zahtev za brisanje naloga i ličnih podataka možete uputiti slanjem emaila na info@zakazite.rs. 

Prilikom posete sajta Zakazite.rs, ovaj sajt šalje na Vaš računar određene kolačiće. Kolačić je mali tekstualni fajl koji se postavlja u brauzer Vašeg računara ili mobilnog uređaja. Oni sadrže samo one podatke kojima se identifikujete kao jedinstveni korisnik sajta Zakazite.rs. Kolačići se koriste isključivo za unapređivanje rada sajta Zakazite.rs zbog toga što Veb stranice ne čuvaju podatke samostalno. Korišćenje kolačića omogućiće sajtu Zakazite.rs da Vas uvek prepoznaje kao jedinstvenog posetioca sajta. Zahvaljujući kolačićima, Vaša podešavanja će biti prepoznata prilikom naredne posete sajta Zakazite.rs.

Zakazite.rs zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni uslove korišćenja sajta kao i politiku privatnosti iz bilo kojih razloga, ali se obavezuje da će sve izmene i dopune ovog teksta biti blagovremeno objavljene i vidljive na sajtu Zakazite.rs.